boży


boży
podn. Słowo (słowo) Boże (boże) «nauka Jezusa Chrystusa zawarta w Ewangelii»: Przypomnij sobie prawo najwyższej mądrości, słowa Boże. Wolno bronić swego życia i życia swego narodu, ale napadać nie wolno! Z. Żurakowska, Jutro.
Artysta, poeta itp. z bożej łaski zob. łaska 1.
Bicz boży (Boży) zob. bicz 1.
Bojaźń boża zob. bojaźń.
Boże drzewko zob. drzewko.
Czuć, poczuć wolę bożą (Bożą) zob. wola 2.
Dary boże (Boże), dar boży (Boży) zob. dar 2.
Iskra boża (Boża) zob. iskra 2.
Niech się dzieje wola boża! zob. wola 7.
Nie pamiętać, zapomnieć o bożym świecie, świata bożego nie widzieć zob. świat 19.
Nie wiedzieć (nic) o bożym świecie, świata bożego nie znać zob. świat 20.
Palec boży (Boży) zob. palec 12.
Sługa boży zob. sługa.
Wystroić się, ubrać się itp. jak stróż w Boże Ciało zob. stróż 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • boży — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. bóg II: Gniew boży. Sprawiedliwość boża.{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}Baranek Boży; bicz boży; czuć [poczuć] wolę bożą; dary boże; dom boży; dopust boży; iskra boża;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • boży — przym. od bóg (zwykle w zn. 1) Opatrzność boża. Sprawiedliwość boża. ∆ Boże Ciało «w kościele katolickim święto ku czci Najświętszego Sakramentu» ∆ Boże Narodzenie «święto kościelne obchodzone przez chrześcijan na pamiątkę narodzenia Chrystusa» ∆ …   Słownik języka polskiego

  • Boży Dar transmitter — is a broadcasting facility near Bozy Dar near Lublin. Built in 1962, it transmits from a 210 metres tall guyed mast located at coor dms|51|0|17|N|22|39|12|E|It broadcasts the FM radio program Radio Zet on 107 MHz with 120 kW ERP and the TV… …   Wikipedia

  • Boży bojownicy — ( Warriors of God ) is a historical novel with fantasy elements, written by Andrzej Sapkowski. It is the sequel to Narrenturm. Its events take place in Bohemia and Silesia, during the time of Hussite Wars.The Trilogy includes: * Narrenturm * Boży …   Wikipedia

  • Boży Dar, Lublin County — Infobox Settlement name = Boży Dar settlement type = Village total type = image shield = subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 = Lublin Voivodeship subdivision type2 = County… …   Wikipedia

  • Boży Dar, Zamość County — Infobox Settlement name = Boży Dar settlement type = Village total type = image shield = subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 = Lublin subdivision type2 = County subdivision name2 =… …   Wikipedia

  • dopust boży — {{/stl 13}}{{stl 7}} o czymś negatywnym, czemu nie można w żaden sposób zapobiec (uważanym za doświadczenie zesłane przez Boga) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Epidemie uważano w średniowieczu za dopust boży. Dopust boży z tymi turystami! {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • palec boży — {{/stl 13}}{{stl 7}} zjawisko, zdarzenie dotyczące kogoś, odbierane jako interwencja sił nadprzyrodzonych, zwłaszcza kiedy kogoś spotyka zasłużona kara : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dotknął kogoś palec boży. W czymś był palec boży. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bicz boży — {{/stl 13}}{{stl 7}} bardzo przykre, tragiczne zdarzenie, zjawisko budzące powszechną grozę, odbierane jako kara sił nadprzyrodzonych : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kaznodzieje głosili, że epidemie i najazdy tatarskie to bicz boży na grzeszników. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Baranek Boży — {{/stl 13}}{{stl 7}} w religii i liturgii chrześcijańskiej symbol Chrystusa jako odkupiciela win wszystkich ludzi {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień